Jezioro Lipie

 

Ocena stanu czystości wód na podstawie badań

wiosennych z 11-04-1994 i letnich z 09-08-1994 - 11-08-1994

============================================================

 

                Województwo LUBUSKIE

                Powiat strzelecko-drezdenecki

                Gmina Strzelce Krajeńskie

                Typ gminy - gmina miejsko - wiejska

 

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                            |   Okres i miejsce poboru próbek wody   |Wartości wskaźników na stan.           | Wartość | Punk-   |

|                                                |                                        |---------------------------------------|  średn. | tacja   |

|                                                |                                        |   01    |   02    |   03    |   04    |         |         |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Średnie nasycenie hypolimnionu tlenem        %  |     lato                               |    0,3  |    6,3  |   13,8  |   14,4  |    8,7  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|ChZT metodą dwuchromianową              mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |   17,2  |   17,8  |   17,7  |   15,1  |   17,0  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |    2,2  |    1,6  |    1,8  |    0,5  |    1,5  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    2,1  |    1,8  |    1,6  |    0,4  |    1,5  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|   wiosna - warstwa powierzchniowa      |  0,006  |  0,005  |  0,010  |  0,004  |  0,006  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |  0,138  |  0,061  |  0,135  |  0,065  |  0,100  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |  0,148  |  0,088  |  0,187  |  0,127  |  0,138  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |  0,032  |  0,025  |  0,053  |  0,028  |  0,035  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot mineralny                           mgN/dm3|    wiosna - warstwa powierzchniowa     |   0,16  |   0,07  |   0,10  |   0,07  |   0,10  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot amonowy                             mgN/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |   0,66  |   0,06  |   0,30  |   0,07  |   0,27  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot całkowity                           mgN/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   0,82  |   0,82  |   0,65  |   0,72  |   0,75  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Przewodność elektrolityczna właściwa       uS/cm|  wiosna - warstwa powierzchniowa       |    334  |    373  |    345  |    332  |    346  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Chlorofil                                  mg/m3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |    6,5  |    6,0  |    6,0  |    6,0  |    6,1  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Sucha masa sestonu                        mg/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |    2,0  |    2,0  |    2,5  |    2,0  |    2,1  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Widzialność krążka Secchiego                   m| wiosna i lato   (wartość średnia)      |    3,9  |    3,6  |    3,9  |    3,9  |    3,8  |    2    |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------|

| Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód                                        |                     1,67 =  II klasa                      |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------|

|Weryfikacja klasy czystości ze względu na miano coli typu kałowego                       |  0,04   |  0,004  |  0,04   |   0,2   |    -    |    4    |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------|

|Zweryfikowana klasa czystości                                                            |                             poza klasą                    |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+