Jezioro LGIŃSKO (Lgiń Duży)

 

 

Ocena podatności na degradację (1997 - 2002)

=============================================

 

           Województwo LUBUSKIE

           Powiat nowosolski

           Gmina Wschowa

 

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                                      |       Wartość wskaźnika       | Punktacja  |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Głębokość średnia                                      (m)|               7,0             |     2      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|V jeziora / L jeziora                         (tys.m3)/(m)|              1,05             |     3      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Stratyfikacja wód                                      %  |              18,5             |     3      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|P dna czynnego / V epilimnionu                   (m2)/(m3)|              0,07             |     1      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Wymiana wody w roku                                    %  |               200             |     2      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Współczynnik Schindlera                                   |                               |            |

|P zlewni(z P jeziora)/ V jeziora                 (m2)/(m3)|              21,8             |     3      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Sposób zagospodarowania zlewni bezpośredniej              |      przewaga lasów **        |     1      |

|----------------------------------------------------------+--------------------------------------------|

|Wynik punktacji i sumaryczna kategoria podatności jeziora |            2,14 = II kategoria             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+

 

            **  -  ścieki odprowadzane pośrednio do jeziora:

                   rowy z nieczystościami z gospodarstw rolnych - Lgiń