Jezioro ŁĄKIE (Witalskie)

 

Ocena podatności na degradację (2002)

=====================================

 

           Województwo LUBUSKIE

           Powiat strzelecko-drezdenecki

           Gmina Drezdenko

          

 

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                                      |       Wartość wskaźnika       | Punktacja  |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Głębokość średnia                                      (m)|               3,9             |     3      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|V jeziora / L jeziora                         (tys.m3)/(m)|              0,49             |     4      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Stratyfikacja wód                                      %  |               0,0             |     4      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|P dna czynnego / V epilimnionu                   (m2)/(m3)|              0,13             |     2      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Wymiana wody w roku                                    %  |                20             |     1      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Współczynnik Schindlera                                   |                               |            |

|P zlewni(z P jeziora)/ V jeziora                 (m2)/(m3)|               1,5             |     1      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Sposób zagospodarowania zlewni bezpośredniej              |        przewaga lasów         |     1      |

|----------------------------------------------------------+--------------------------------------------|

|Wynik punktacji i sumaryczna kategoria podatności jeziora |            2,29 = II kategoria             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+