Jezioro ŁAGOWSKIE

 

Ocena stanu czystości wód na podstawie badań

wiosennych z 27-28.03.2000 i letnich z 31.08-04.09-2000

========================================================

                Województwo   LUBUSKIE

           Powiat świebodziński

           Gmina Łagów

           Typ gminy - gmina wiejska

 

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                            |   Okres i miejsce poboru próbek wody   |Wartości wskaźników na stan.                               | Wartość | Punk-   |

|                                                |                                        |-----------------------------------------------------------|  średn. | tacja   |

|                                                |                                        |   01    |   02    |   03    |   04    |   05    |   06    |         |         |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Średnie nasycenie hypolimnionu tlenem        %  |     lato                               |    -    |    -    |    -    |    -    |    0,8  |    0,4  |    0,6  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|ChZT metodą dwuchromianową              mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |   19,0  |   19,0  |   21,0  |   17,0  |   16,0  |   18,0  |   18,3  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |    1,8  |    2,3  |    2,0  |    1,1  |    1,2  |    1,3  |    1,6  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    -    |    5,4  |   13,0  |    1,8  |   14,1  |    9,9  |    8,8  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|   wiosna - warstwa powierzchniowa      |  0,010  |  0,010  |  0,010  |  0,011  |  0,007  |  0,011  |  0,010  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    -    |  0,004  |  0,010  |  0,010  |  0,011  |  0,009  |  0,009  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    -    |  0,032  |  0,180  |  0,030  |  0,474  |  0,267  |  0,197  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |  0,015  |  0,018  |  0,044  |  0,022  |  0,020  |  0,025  |  0,024  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot mineralny                           mgN/dm3|    wiosna - warstwa powierzchniowa     |   0,15  |   0,18  |   0,15  |   1,16  |   1,15  |   1,10  |   0,65  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot amonowy                             mgN/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    -    |   0,65  |   1,17  |   0,70  |   2,75  |   1,83  |   1,42  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot całkowity                           mgN/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   1,30  |   1,39  |   1,38  |   2,00  |   2,17  |   1,83  |   1,68  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Przewodność elektrolityczna właściwa       uS/cm|  wiosna - warstwa powierzchniowa       |    386  |    386  |    387  |    385  |    384  |    383  |    385  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Chlorofil                                  mg/m3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   15,3  |   19,7  |   17,1  |   13,6  |   16,5  |   19,5  |   17,0  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Sucha masa sestonu                        mg/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   12,1  |    8,9  |   28,3  |   26,2  |   24,7  |   25,5  |   21,0  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Widzialność krążka Secchiego                   m| wiosna i lato   (wartość średnia)      |    3,0  |    3,0  |    3,1  |    3,6  |    3,1  |    3,0  |    3,1  |    2    |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------|

| Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód                     |                        2,47 =  II klasa                                |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------|

|Weryfikacja klasy czystości ze względu na miano coli typu kałowego                       | 8,0     | 17,0    | 17,0    | 17,0     | 17,0    | 20,0   |    -    |    1    |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+