Jezioro ŁAGOWSKIE

 

Ocena stanu czystości wód na podstawie badań

wiosennych z 19-20.04.1988 i letnich z 02-03.09.1988

====================================================

                Województwo LUBUSKIE

           Powiat świebodziński

           Gmina  Łagów

           Typ gminy - gmina wiejska         

 

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                            |   Okres i miejsce poboru próbek wody   |Wartości wskaźników na stan.                               | Wartość | Punk-   |

|                                                |                                        |-----------------------------------------------------------|  średn. | tacja   |

|                                                |                                        |   01    |   02    |   03    |   04    |   05    |   06    |         |         |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Średnie nasycenie hypolimnionu tlenem        %  |     lato                               |    -    |    -    |    -    |    -    |    1,0  |    1,4  |    1,2  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|ChZT metodą dwuchromianową              mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |    0,0  |    1,0  |    0,0  |    0,0  |    0,0  |    0,0  |    0,2  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |    2,1  |    2,0  |    3,0  |    2,4  |    1,4  |    2,7  |    2,3  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    -    |    2,2  |    3,7  |    3,4  |    4,0  |    4,8  |    3,6  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|   wiosna - warstwa powierzchniowa      |  0,055  |  0,039  |  0,033  |  0,033  |  0,049  |  0,039  |  0,041  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    -    |  0,150  |  0,091  |  0,215  |  0,370  |  0,391  |  0,243  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    -    |  0,407  |  0,554  |  0,326  |  1,141  |  1,434  |  0,772  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |  0,423  |  0,283  |  0,295  |  0,207  |  0,261  |  0,147  |  0,269  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot mineralny                           mgN/dm3|    wiosna - warstwa powierzchniowa     |   0,06  |   0,18  |   0,16  |   0,06  |   0,07  |   0,06  |   0,10  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot amonowy                             mgN/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    -    |   0,00  |   1,54  |   0,00  |   1,20  |   1,20  |   0,79  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot całkowity                           mgN/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   1,04  |   1,22  |   1,28  |   0,89  |   1,04  |   0,85  |   1,05  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Przewodność elektrolityczna właściwa       uS/cm|  wiosna - warstwa powierzchniowa       |      0  |      0  |      0  |      0  |      0  |      0  |      0  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Chlorofil                                  mg/m3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |    0,0  |    0,0  |    0,0  |    0,0  |    0,0  |    0,0  |    0,0  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Sucha masa sestonu                        mg/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |    0,0  |    0,0  |    0,0  |    0,0  |    0,0  |    0,0  |    0,0  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Widzialność krążka Secchiego                   m| wiosna i lato   (wartość średnia)      |    1,9  |    1,9  |    1,9  |    1,9  |    1,9  |    1,9  |    1,9  |    3    |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------|

| Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód                     |                        2,33 =  II klasa                                |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------|

|Weryfikacja klasy czystości ze względu na miano coli typu kałowego                       |   0,1   |   0,4   |   0,2   |   0,4   |   0,4   |    2    |    -    |    2    |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+