Jezioro Kursko

 

Ocena stanu czystości wód na podstawie badań

wiosennych z 18-03-2002 i letnich z 29-07-2002

===============================================

           Województwo LUBUSKIE

           Powiat  międzyrzecki

           Gmina Międzyrzecz - obszar wiejski

           Typ gminy - obszar wiejski w gminie miejsko - wiejskiej

 

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                            |   Okres i miejsce poboru próbek wody   |Wartości wskaźników| Wartość | Punk-   |

|                                                |                                        |-------------------| średnia | tacja   |

|                                                |                                        |   01    |   02    |         |         |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Tlen rozpuszczony                       mgO2/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |   0,8   |   7,9   |    4,4  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|ChZT metodą dwuchromianową              mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |   26,8  |   22,1  |   24,5  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |    4,8  |    4,6  |    4,7  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    5,0  |    4,2  |    4,6  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|   wiosna - warstwa powierzchniowa      |  0,005  |  0,004  |  0,005  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |  0,109  |  0,028  |  0,069  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |  0,390  |  0,100  |  0,245  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |  0,066  |  0,068  |  0,067  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Azot mineralny                           mgN/dm3|    wiosna - warstwa powierzchniowa     |   0,36  |   0,39  |   0,38  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Azot amonowy                             mgN/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |   0,20  |   0,05  |   0,13  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Azot całkowity                           mgN/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   0,83  |   0,73  |   0,78  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Przewodność elektrolityczna właściwa       uS/cm|  wiosna - warstwa powierzchniowa       |    466  |    465  |    466  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Chlorofil                                  mg/m3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   24,7  |   25,4  |   25,1  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Sucha masa sestonu                        mg/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |    4,6  |    4,1  |    4,4  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Widzialność krążka Secchiego                   m| wiosna i lato   (wartość średnia)      |    1,4  |    1,4  |    1,4  |    3    |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------|

| Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód                                        |           2,27 =  II klasa            |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------|

|Weryfikacja klasy czystości ze względu na miano coli typu kałowego                       |    4    |    2    |    -    |    1    |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+