Jezioro  Konin (Konińskie)

 

Ocena stanu czystości wód na podstawie badań

wiosennych z 30-03-2000 i letnich z 27-07-2000

==============================================

 

           Województwo LUBUSKIE

           Powiat międzyrzecki

           Gmina Trzciel

           Typ gminy  - gmina miejsko - wiejska

 

 

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                            |   Okres i miejsce poboru próbek wody   |Wartości wskaźników| Wartość | Punk-   |

|                                                |                                        |-------------------| średnia | tacja   |

|                                                |                                        |   01    |   02    |         |         |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Tlen rozpuszczony                       mgO2/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |   20,5  |    -    |   20,5  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|ChZT metodą dwuchromianową              mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |   81,8  |   79,1  |   80,5  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |   13,0  |   12,5  |   12,8  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|   wiosna - warstwa powierzchniowa      |  0,006  |  0,006  |  0,006  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |  0,155  |  0,150  |  0,153  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Azot mineralny                           mgN/dm3|    wiosna - warstwa powierzchniowa     |   0,74  |   0,82  |   0,78  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Azot całkowity                           mgN/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   2,53  |   2,56  |   2,55  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Przewodność elektrolityczna właściwa       ľS/cm|  wiosna - warstwa powierzchniowa       |    422  |    421  |    422  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Chlorofil                                  mg/m3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |  131,6  |  126,5  |  129,1  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Sucha masa sestonu                        mg/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   27,1  |   27,9  |   27,5  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Widzialność krążka Secchiego                   m| wiosna i lato   (wartość średnia)      |    0,5  |    0,5  |    0,5  |    4    |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------|

| Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód                                        |          3,27 =  poza klasą           |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------|

|Weryfikacja klasy czystości ze względu na miano coli typu kałowego                       |   0,4   |   0,4   |    -    |    2    |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+