Jezioro DĄBIE

 

Ocena stanu czystości wód na podstawie badań

wiosennych z 11-05-1995 i letnich z 28-09-1995

==============================================

 

WojewództwoLUBUSKIE

Powiat krośnieński

Gmina Dąbie

Typ gminy - gmina wiejska

 

 

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                            |   Okres i miejsce poboru próbek wody   |Wartości wskaźników| Wartość | Punk-   |

|                                                |                                        |-------------------| średnia | tacja   |

|                                                |                                        |   01    |   02    |         |         |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Średnie nasycenie hypolimnionu tlenem        %  |     lato                               |    3,8  |   26,4  |   15,1  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|ChZT metodą dwuchromianową              mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |   45,0  |   40,0  |   42,5  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |    1,7  |    2,3  |    2,0  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    2,8  |    2,3  |    2,6  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|   wiosna - warstwa powierzchniowa      |  0,080  |  0,060  |  0,070  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |  0,290  |  0,320  |  0,305  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |  0,430  |  0,460  |  0,445  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |  0,090  |  0,085  |  0,088  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Azot mineralny                           mgN/dm3|    wiosna - warstwa powierzchniowa     |   0,21  |   0,18  |   0,20  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Azot amonowy                             mgN/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |   3,20  |   3,07  |   3,14  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Azot całkowity                           mgN/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   1,90  |   1,65  |   1,78  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Przewodność elektrolityczna właściwa       ľS/cm|  wiosna - warstwa powierzchniowa       |    391  |    405  |    398  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Chlorofil                                  mg/m3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |    8,0  |   12,2  |   10,1  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Sucha masa sestonu                        mg/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |    1,4  |    1,9  |    1,7  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Widzialność krążka Secchiego                   m| wiosna i lato   (wartość średnia)      |    2,0  |    2,1  |    2,1  |    2    |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------|

| Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód                                        |           2,47 =  II klasa            |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------|

|Weryfikacja klasy czystości ze względu na miano coli typu kałowego                       |    2    |    2    |    -    |    1    |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+