Jezioro CZERNIAK (Ołobockie)

 

Ocena stanu czystości wód na podstawie badań

wiosennych z 24-04-1996 i letnich z 30-08-1996

==============================================

 

Województwo LUBUSKIE

Powiat świebodziński

Gmina Skąpe

Typ gminy - gmina wiejska

 

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                            |   Okres i miejsce poboru próbek wody   | Wartość wskaźnika | Punk-   |

|                                                |                                        | na stanowisku     | tacja   |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Średnie nasycenie hypolimnionu tlenem        %  |     lato                               |        62,7       |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|ChZT metodą dwuchromianową              mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |        38,0       |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |         5,6       |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |         8,0       |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|   wiosna - warstwa powierzchniowa      |       0,050       |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |       1,420       |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |       2,480       |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |       0,055       |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Azot mineralny                           mgN/dm3|    wiosna - warstwa powierzchniowa     |        0,50       |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Azot amonowy                             mgN/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |        8,25       |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Azot całkowity                           mgN/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |        1,79       |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Przewodność elektrolityczna właściwa       ľS/cm|  wiosna - warstwa powierzchniowa       |         460       |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Chlorofil                                  mg/m3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |        12,4       |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Widzialność krążka Secchiego                   m| wiosna i lato   (wartość średnia)      |         1,5       |    3    |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------|

| Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód                                        |      3,00 =  III klasa      |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------|

|Weryfikacja klasy czystości ze względu na miano coli typu kałowego                       |       0,04        |    3    |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+