Jezioro Czarne

 

Ocena stanu czystości wód na podstawie badań

wiosennych z 25-03-1997 - 25-04-1997 i letnich z 06-08-1997

===========================================================

 

Województwo LUBUSKIE

Powiat strzelecko-drezdenecki

Gmina Dobiegniew

Typ gminy - gmina miejsko - wiejska

 

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                            |   Okres i miejsce poboru próbek wody   | Wartość wskaźnika | Punk-   |

|                                                |                                        | na stanowisku     | tacja   |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Średnie nasycenie hypolimnionu tlenem        %  |     lato                               |        13,5       |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|ChZT metodą dwuchromianową              mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |        13,5       |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |         0,6       |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |         2,0       |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|   wiosna - warstwa powierzchniowa      |       0,013       |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |       0,073       |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |       0,130       |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |       0,075       |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Azot mineralny                           mgN/dm3|    wiosna - warstwa powierzchniowa     |        0,11       |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Azot amonowy                             mgN/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |        1,12       |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Azot całkowity                           mgN/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |        0,59       |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Przewodność elektrolityczna właściwa       ľS/cm|  wiosna - warstwa powierzchniowa       |         324       |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Chlorofil                                  mg/m3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |         4,0       |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Sucha masa sestonu                        mg/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |         1,0       |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+-------------------+---------|

|Widzialność krążka Secchiego                   m| wiosna i lato   (wartość średnia)      |         6,1       |    1    |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------|

| Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód                                        |      1,67 =  II klasa       |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------|

|Weryfikacja klasy czystości ze względu na miano coli typu kałowego                       |        17         |    1    |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+