Ocena podatności na degradację (2003)

=====================================

Jezioro    : Czarne k. jez. Ostrowiec

 

                                                     Województwo:LUBUSKIE

                                                     Powiat     :strzelecko-drezdenecki

                                                     Gmina      :Dobiegniew

                                                     Typ gminy  :gmina miejsko - wiejska

    +-------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                                      |       Wartość wskaźnika       | Punktacja  |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Głębokość średnia                                      (m)|              11,2             |     1      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|V jeziora / L jeziora                         (tys.m3)/(m)|              1,10             |     3      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Stratyfikacja wód                                      %  |              36,8             |     1      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|P dna czynnego / V epilimnionu                   (m2)/(m3)|              0,08             |     1      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Wymiana wody w roku                                    %  |                13             |     1      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Współczynnik Schindlera                                   |                               |            |

|P zlewni(z P jeziora)/ V jeziora                 (m2)/(m3)|               0,8             |     1      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Sposób zagospodarowania zlewni bezpośredniej              |        przewaga lasów         |     1      |

|----------------------------------------------------------+--------------------------------------------|

|Wynik punktacji i sumaryczna kategoria podatności jeziora |             1,29 = I kategoria             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+