Ocena podatności na degradację (2002)

=====================================

Jezioro    : Cisie (Czyste)

 

Województwo:LUBUSKIE

Powiat     :międzyrzecki

Gmina      :Bledzew

Typ gminy  :gmina wiejska

 

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                                      |       Wartość wskaźnika       | Punktacja  |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Głębokość średnia                                      (m)|               9,6             |     2      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|V jeziora / L jeziora                         (tys.m3)/(m)|              1,18             |     3      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Stratyfikacja wód                                      %  |              23,4             |     2      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|P dna czynnego / V epilimnionu                   (m2)/(m3)|              0,06             |     1      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Wymiana wody w roku                                    %  |                10             |     1      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Współczynnik Schindlera                                   |                               |            |

|P zlewni(z P jeziora)/ V jeziora                 (m2)/(m3)|               0,5             |     1      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Sposób zagospodarowania zlewni bezpośredniej              |      przewaga pól upraw.      |     3      |

|----------------------------------------------------------+--------------------------------------------|

|Wynik punktacji i sumaryczna kategoria podatności jeziora |            1,86 = II kategoria             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+