Jezioro Chłop (koło Pszczewa)

 

Ocena stanu czystości wód na podstawie badań

wiosennych z 28-03-2000 i letnich z 28-08-2000

====================================================

 

Województwo  LUBUSKIE

Powiat międzyrzecki

Gmina Pszczew

Typ gminy - gmina wiejska

 

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                           |   Okres i miejsce poboru próbek wody   |Wartości wskaźników na stan. | Wartość | Punk-   |

|                                               |                                        |-----------------------------|  średn. | tacja   |

|                                               |                                        |   01    |   02    |   03    |         |         |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Średnie nasycenie hypolimnionu tlenem       %  |     lato                               |    -    |    0,8  |    1,5  |    1,2  |    4    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|ChZT metodą dwuchromianową             mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |   25,9  |   25,9  |   23,6  |   25,1  |    2    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                   mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |    1,8  |    1,6  |    1,8  |    1,7  |    1    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                   mgO2/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    2,6  |    2,8  |    5,4  |    3,6  |    2    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                               mgP/dm3|   wiosna - warstwa powierzchniowa      |  0,007  |  0,003  |  0,001  |  0,004  |    1    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                               mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |  0,135  |  0,011  |  0,423  |  0,190  |    4    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                        mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |  0,250  |  0,375  |  0,474  |  0,366  |    3    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                        mgP/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |  0,061  |  0,042  |  0,042  |  0,048  |    1    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot mineralny                          mgN/dm3|    wiosna - warstwa powierzchniowa     |   0,18  |   0,21  |   0,20  |   0,20  |    1    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot amonowy                            mgN/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |   0,20  |   1,08  |   1,34  |   0,87  |    2    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot całkowity                          mgN/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   0,67  |   0,58  |   0,58  |   0,61  |    1    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Przewodność elektrolityczna właściwa      uS/cm|  wiosna - warstwa powierzchniowa       |    494  |    493  |    494  |    494  |    4    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Chlorofil                                 mg/m3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   12,4  |   13,5  |   11,8  |   12,6  |    2    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Sucha masa sestonu                       mg/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |    3,3  |    2,6  |    2,5  |    2,8  |    1    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Widzialność krążka Secchiego                  m| wiosna i lato   (wartość średnia)      |    2,0  |    2,0  |    2,0  |    2,0  |    2    |

|----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------|

| Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód                                       |                2,07 =  II klasa                 |

|----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------|

|Weryfikacja klasy czystości ze względu na miano coli typu kałowego                      |    2    |    4    |    4    |    -    |    1    |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+