Jezioro Chłop (koło Pszczewa)

 

Ocena stanu czystości wód na podstawie badań

wiosennych z 25-04-1994 i letnich z 25-07-1994 - 26-07-1994

=============================================================

 

Województwo LUBUSKIE

Powiat międzyrzecki

Gmina Pszczew

Typ gminy - gmina wiejska

 

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                            |   Okres i miejsce poboru próbek wody   |Wartości wskaźników na stan.           | Wartość | Punk-   |

|                                                |                                        |---------------------------------------|  średn. | tacja   |

|                                                |                                        |   01    |   02    |   03    |   04    |         |         |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Średnie nasycenie hypolimnionu tlenem        %  |     lato                               |    -    |    0,0  |    -    |    0,0  |    0,0  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|ChZT metodą dwuchromianową              mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |   27,7  |   27,1  |   30,8  |   29,0  |   28,7  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |    2,5  |    1,2  |    2,1  |    2,0  |    2,0  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    1,8  |    1,7  |    6,0  |    1,9  |    2,9  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|   wiosna - warstwa powierzchniowa      |  0,013  |  0,011  |  0,007  |  0,008  |  0,010  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |  0,045  |  0,331  |  0,025  |  0,593  |  0,249  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |  0,169  |  0,506  |  0,169  |  0,677  |  0,380  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |  0,057  |  0,053  |  0,060  |  0,089  |  0,065  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot mineralny                           mgN/dm3|    wiosna - warstwa powierzchniowa     |   0,29  |   0,23  |   0,36  |   0,32  |   0,30  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot amonowy                             mgN/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |   0,09  |   0,38  |   0,04  |   0,73  |   0,31  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot całkowity                           mgN/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   1,61  |   1,11  |   1,47  |   1,44  |   1,41  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Przewodność elektrolityczna właściwa       uS/cm|  wiosna - warstwa powierzchniowa       |    515  |    489  |    509  |    502  |    504  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Chlorofil                                  mg/m3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |    7,0  |    7,0  |    7,0  |    7,0  |    7,0  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Sucha masa sestonu                        mg/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |    2,5  |    2,0  |    3,0  |    2,5  |    2,5  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Widzialność krążka Secchiego                   m| wiosna i lato   (wartość średnia)      |    2,7  |    2,7  |    2,5  |    2,5  |    2,6  |    2    |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------|

| Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód               |                     2,20 =  II klasa       |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------|

|Weryfikacja klasy czystości ze względu na miano coli typu kałowego                       |   0,8   |    4    |   0,1   |   0,2   |    -    |    2    |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+