Jezioro Chłop (koło Pszczewa)

 

Ocena stanu czystości wód na podstawie badań

wiosennych z 24-04-2006 i letnich z 24-08-2006

====================================================

 

              Województwo LUBUSKIE

              Powiat międzyrzecki

              Gmina Pszczew

 

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                            |   Okres i miejsce poboru próbek wody   |Wartości wskaźników na stan. | Wartość | Punk-   |

|                                                |                                        |-----------------------------|  średn. | tacja   |

|                                                |                                        |   01    |   02    |   03    |         |         |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Średnie nasycenie hypolimnionu tlenem        %  |     lato                               |    0,0  |    0,0  |    0,0  |    0,0  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|ChZT metodą dwuchromianową              mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |   24,8  |   30,4  |   27,7  |   27,6  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |    6,8  |    1,2  |    1,1  |    3,0  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    1,8  |    4,0  |    1,6  |    2,5  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|   wiosna - warstwa powierzchniowa      |  0,009  |  0,014  |  0,008  |  0,010  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |  0,214  |  0,326  |  0,523  |  0,354  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |  0,354  |  0,350  |  0,634  |  0,446  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |  0,057  |  0,034  |  0,044  |  0,045  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot mineralny                           mgN/dm3|    wiosna - warstwa powierzchniowa     |   0,03  |   0,03  |   0,03  |   0,03  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot amonowy                             mgN/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |   0,42  |   0,98  |   1,75  |   1,05  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot całkowity                           mgN/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   0,81  |   0,65  |   0,53  |   0,66  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Przewodność elektrolityczna właściwa       µS/cm|  wiosna - warstwa powierzchniowa       |    427  |    428  |    427  |    427  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Chlorofil                                  mg/m3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   10,5  |   11,4  |   10,6  |   10,8  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Sucha masa sestonu                        mg/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |    3,0  |    3,1  |    2,8  |    3,0  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Widzialność krążka Secchiego                   m| wiosna i lato   (wartość średnia)      |    2,3  |    2,3  |    2,3  |    2,3  |    2    |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------|

| Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód                                        |                2,20 =  II klasa                 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------|

|Weryfikacja klasy czystości ze względu na miano coli typu kałowego                       |   17    |   20    |    4    |    -    |    1    |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+