Jezioro    : Buszno

 

Ocena stanu czystości wód na podstawie badań

wiosennych z 04-04-2000 i letnich z 16-08-2000

====================================================

 

 

Województwo:LUBUSKIE

Powiat     :sulęciński

Gmina      :Sulęcin

 

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                            |   Okres i miejsce poboru próbek wody   |Wartości wskaźników| Wartość | Punk-   |

|                                                |                                        |-------------------| średnia | tacja   |

|                                                |                                        |   01    |   02    |         |         |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Średnie nasycenie hypolimnionu tlenem        %  |     lato                               |   33,0  |   49,1  |   41,1  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|ChZT metodą dwuchromianową              mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |   22,8  |   20,0  |   21,4  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |    2,2  |    1,4  |    1,8  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                    mgO2/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    1,4  |    1,4  |    1,4  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|   wiosna - warstwa powierzchniowa      |  0,008  |  0,009  |  0,009  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                                mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |  0,096  |  0,080  |  0,088  |    4    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |  0,136  |  0,108  |  0,122  |    2    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                         mgP/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |  0,032  |  0,035  |  0,034  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Azot mineralny                           mgN/dm3|    wiosna - warstwa powierzchniowa     |   0,20  |   0,16  |   0,18  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Azot amonowy                             mgN/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |   0,05  |   0,05  |   0,05  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Azot całkowity                           mgN/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   0,49  |   0,43  |   0,46  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Przewodność elektrolityczna właściwa       µS/cm|  wiosna - warstwa powierzchniowa       |    312  |    311  |    312  |    3    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Chlorofil                                  mg/m3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |    4,2  |    4,7  |    4,5  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Sucha masa sestonu                        mg/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |    1,5  |    1,9  |    1,7  |    1    |

|------------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------|

|Widzialność krążka Secchiego                   m| wiosna i lato   (wartość średnia)      |    3,0  |    2,9  |    3,0  |    2    |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------|

| Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód                                        |           1,53 =  II klasa            |

|-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------|

|Weryfikacja klasy czystości ze względu na miano coli typu kałowego                       |    4    |    2    |    -    |    1    |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+