Jezioro Buszno

 

Ocena stanu czystości wód na podstawie badań

wiosennych z 07-03-1995 i letnich z 02-08-1995

====================================================

 

Województwo LUBUSKIE

Powiat sulęciński

Gmina Sulęcin

Typ gminy - gmina miejsko - wiejska

 

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                           |   Okres i miejsce poboru próbek wody   |Wartości wskaźników na stan. | Wartość | Punk-   |

|                                               |                                        |-----------------------------|  średn. | tacja   |

|                                               |                                        |   01    |   02    |   03    |         |         |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Średnie nasycenie hypolimnionu tlenem       %  |     lato                               |    9,2  |   13,1  |    -    |   11,2  |    3    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|ChZT metodą dwuchromianową             mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |   16,1  |   16,5  |   17,3  |   16,6  |    1    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                   mgO2/dm3|     lato  - warstwa powierzchniowa     |    1,6  |    1,2  |    0,9  |    1,2  |    1    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|BZT5                                   mgO2/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |    5,2  |    2,3  |    -    |    3,8  |    2    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                               mgP/dm3|   wiosna - warstwa powierzchniowa      |  0,020  |  0,020  |  0,020  |  0,020  |    1    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosforany                               mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |  0,280  |  0,130  |    -    |  0,205  |    4    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                        mgP/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |  0,400  |  0,300  |    -    |  0,350  |    3    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Fosfor całkowity                        mgP/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |  0,240  |  0,140  |  0,115  |  0,165  |    3    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot mineralny                          mgN/dm3|    wiosna - warstwa powierzchniowa     |   0,10  |   0,09  |   0,08  |   0,09  |    1    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot amonowy                            mgN/dm3|     lato  - warstwa naddenna           |   1,44  |   0,68  |    -    |   1,06  |    3    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Azot całkowity                          mgN/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   0,52  |   0,55  |   0,55  |   0,54  |    1    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Przewodność elektrolityczna właściwa      ľS/cm|  wiosna - warstwa powierzchniowa       |    337  |    337  |    338  |    337  |    3    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Chlorofil                                 mg/m3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |   13,0  |   13,0  |   13,0  |   13,0  |    2    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Sucha masa sestonu                       mg/dm3|wiosna i lato (wart.śred.)-warstwa pow. |    3,5  |    3,5  |    3,5  |    3,5  |    1    |

|-----------------------------------------------+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| |Widzialność krążka Secchiego                  m| wiosna i lato   (wartość średnia)      |    3,2  |    3,2  |    3,2  |    3,2  |    2    |

|----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------|

| Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód                                       |                2,07 =  II klasa                 |

|----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------|

|Weryfikacja klasy czystości ze względu na miano coli typu kałowego                      |    2    |    4    |    2    |    -    |    1    |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+