Jezioro BRODY (Parkowe)

 

Ocena podatności na degradację (1996)

=====================================

 

Województwo LUBUSKIE

Powiat żarski

Gmina Brody

 

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                                      |       Wartość wskaźnika       | Punktacja  |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Głębokość średnia                                      (m)|               0,8             |     4      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|V jeziora / L jeziora                         (tys.m3)/(m)|              0,09             |     4      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Stratyfikacja wód                                      %  |               0,0             |     4      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|P dna czynnego / V epilimnionu                   (m2)/(m3)|              1,31             |     4      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Wymiana wody w roku                                    %  |               800             |     3      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Współczynnik Schindlera                                   |                               |            |

|P zlewni(z P jeziora)/ V jeziora                 (m2)/(m3)|              50,2             |     4      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Sposób zagospodarowania zlewni bezpośredniej              |      przewaga lasów **        |     1      |

|----------------------------------------------------------+--------------------------------------------|

|Wynik punktacji i sumaryczna kategoria podatności jeziora |           3,43 = poza kategorią            |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+

 

**  -  ścieki odprowadzane pośrednio do jeziora:

 ścieki z masarni                                   - Brody

 ścieki ze szkoły i dowożone z miasta               - Brody