Start » Praca
 
Praca

Informacje o ofertach pracy

Informacje o karierze w służbie cywilnej można znaleźć tu >>>>>>>>

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej w kraju można sprawdzić tu >>>>>>>>

Informacje o wolnych etatach w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska zamieszczone poniżej w części "wolne etaty".

Oświadczenia dla kandydata:

Poniżej zamieszczone zostały gotowe do wydrukowania wzory oświadczeń dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w służbie cywilnej, potwierdzające spełnienie wymagań wynikających z ustawy o służbie cywilnej.

Składając oświadczenia należy pamiętać, że:

w treści ogłoszenia o naborze mogą zostać sformułowane wymogi dotyczące konieczności złożenia innych oświadczeń niż tych, które wynikają z przepisów ustawy o służbie cywilnej, zatem każdorazowo należy szczegółowo zapoznać się częścią ogłoszenia o naborze „wymagane dokumenty i oświadczenia",

oświadczenia (oryginały) muszą być własnoręcznie podpisane oraz opatrzone datą.

Wzory oświadczeń dla kandydatów na stanowiska niebędące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej ikona_doc