Start » Zużyte i zbędne składniki majątku
 
Zużyte lub zbędne składniki majątku

Informacja

o składnikach majątku ruchomego zbędnego lub zużytego

w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Zielonej Górze


Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.05.2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. z 2010 r. nr 114, poz. 761), informujemy o składnikach majątku ruchomego zakwalifikowanych do kategorii majątku ruchomego zbędnego lub zużytego, będących własnością Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, a mogących być przedmiotem sprzedaży, najmu lub dzierżawy, nieodpłatnego przekazania lub darowizny.

Składniki majątku ruchomego zakwalifikowane do kategorii majątku ruchomego zbędnego lub zużytego będą publikowane przez okres 14 dni od daty umieszczenia w Biuletynie.

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony