Start » Status prawny
 
Status prawny PDF Drukuj

STATUS PRAWNY

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze jest jednostką budżetową administracji publicznej podległą Wojewodzie Lubuskiemu.

Prawne podstawy działalności:

  • ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 1991 r. Nr 77, poz. 335 z p. zm.),
  • ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
  • rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 grudnia 1998 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 3, poz. 21) w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur,
  • statutu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze nadanego zarządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Udostępnił: Krzysztof Bukowiec
Data publikacji: 2011-02-28 10:58:16
Opublikował: Witold Węgrzyn
Data modyfikacji: 2014-04-29 15:25:03
Odsłon: 1393
Rejestr zmian