Start » Zarządzenia wewnętrzne » Zarządzenia wewnętrzne wydane w 2014 r.
 
Zarządzenia wewnętrzne wydane w 2014 r. PDF Drukuj

Wykaz zarządzeń wewnętrznych wydanych w 2014 r.

wszystkie dokumenty oraz załączniki do nich są dostępne w Wydziale Administracyjno-Technicznym WIOŚ w Zielonej Górze

tel. +68 4548550

 

Nr zarz.

Data

wydania

Zakres zarządzenia
1/2014 14.01.2014 zarządzenie w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro
2/2014 20.01.2014 zarządzenie w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw dla potrzeb WIOŚ w Zielonej Górze na lata 2014-2015
3/2014 21.02.2014 zarządzenie w sprawie wyznaczania pracownikom WIOŚ w Zielonej Górze dni wolnych od pracy w 2014r.
4/2014 19.03.2014 zarządzenie w sprawie określenia zakresu czynności zastępcy Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
5/2014 25.03.2014 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad korzystania z pojazdów służbowych i rozliczania wyjazdów służbowych pojazdami będącymi w dyspozycji WIOŚ w Zielonej Górze
6/2014 25.03.2014 zarządzenie w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację budynku Delegatury w Gorzowie Wlkp. WIOŚ w Zielonej Górze
7/2014 15.05.2014 zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze


Udostępnił: Witold Węgrzyn
Data publikacji: 2014-06-19 23:00:00
Opublikował: Jacek Blachowski
Data modyfikacji: 2014-06-20 13:51:50
Odsłon: 370
Rejestr zmian