Start » Jak załatwić sprawę
 
Jak załatwić sprawę PDF Drukuj

ZAŁATWIANIE SPRAW

W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE OCHRONY ŚRODOWISKA

W ZIELONEJ GÓRZE

 

 

GDZIE MOŻNA NAS ZNALEŹĆ

Wnioski o załatwienie wszelkich spraw składa się we właściwych miejscowo jednostkach WIOŚ:

  • WIOŚ w Zielonej Górze, ul. H. Siemiradzkiego 19 w sekretariacie
  • Delegaturze WIOŚ w Gorzowie Wlkp., ul. Kostrzyńska 48 w sekretariacie

 

GODZINY URZĘDOWANIA

Codziennie (dni robocze) w godz. 7.30 - 15.30

 

W poniedziałki w godz. 15.00 - 16.00

interesantów przyjmuje osobiście Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Zielonej Górze

 

DYŻURY

Telefony dyżurne (czynne od 15.30 do 20.30) na wypadek wystąpienia poważnej awarii:

  • w Zielonej Górze – tel. 502655913
  • w Gorzowie – tel. 602286330

 

INTERWENCJE

Zgłaszanie przypadków niewypełniania przez gminy obowiązków ustanowionych w przepisach ustawy

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   oraz numery telefonów:

  • powiaty: krośnieński, nowosolski, świebodziński, wschowski, zielonogórski, żagański, żarski i m. Zielonej Góry

tel. 68 4548550 (godz. 7:30 -15:30 w dni powszednie)

tel. 502655913 (od 15:30 – 20:30)
fax. 68 4548459 (całą dobę)

  • powiaty: gorzowski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, m. Gorzowa Wlkp.

tel. 95 7355220 i 21 (godz. 7:30 -15:30 w dni powszednie)
tel. 602268330 (od 15:30 – 20:30)
fax. 95 7355222 (całą dobę)

 

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW

Wnioski mogą być wnoszone do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze oraz Delegatury w Gorzowie Wlkp. pisemnie, e-mailem, faxem lub za pomocą innego urządzenia technicznego przekazującego pismo, a także ustnie. W przypadku wniosku wniesionego ustnie, z faktu tego sporządza się protokół, podpisany następnie przez wnoszącego.

 

SKARGi I WNIOSKI

Skargi i wnioski dotyczące działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze rozpatruje Wojewódzki Inspektor. Wydział Administracyjno-Techniczny prowadzi rejestr skarg i wniosków.

Skargi i wnioski dotyczące stanu środowiska, propozycji działań kontrolnych, informacje o zagrożeniach i skażeniach środowiska kierowane są do właściwych rzeczowo i miejscowo jednostek (komórek) organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w celu rozpatrzenia.

 

CO U NAS ZAŁATWISZ

Do kompetencji organów Inspekcji Ochrony Środowiska należy przede wszystkim kontrola działalności gospodarczej (dużych zakładów, które powinny mieć pozwolenia na korzystanie ze środowiska), związanej z korzystaniem ze środowiska, zwłaszcza instalacji wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055).

 

CZEGO U NAS NIE ZAŁATWISZ

Jeśli problem dotyczy takich spraw jak: wycinanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia, nielegalnego deponowania odpadów (np. w lesie, lub innych miejscach na ten cel nie przeznaczonych), spalanie odpadów poza urządzeniami do tego przeznaczonymi, nieszczelności przydomowych zbiorników na nieczystości płynne - tzw. „szamb", podnoszenia rzędnych terenu przez sąsiada, co powoduje zmiany stanu wody i wpływa szkodliwie na grunty sąsiednie (zalewanie terenu), właściwym organem ochrony środowiska do rozpatrzenia sprawy jest wójt lub burmistrz lub prezydenta miasta.

Kolejne sprawy, które nie leżą w kompetencji organów Inspekcji Ochrony Środowiska to zagadnienia związane z nielegalnym użytkowaniem obiektów. Właściwości w tym zakresie posiadają organy Inspekcji Nadzoru Budowlanego.

 

TERMINY ROZPATRYWANIA SPRAW

Terminy rozpatrzenia skarg i wniosków regulują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późn. zm.).

Udostępnił: Jacek Blachowski
Data publikacji: 2013-08-29 23:00:00
Opublikował: Jacek Blachowski
Data modyfikacji: 2013-08-30 16:01:15
Odsłon: 481
Rejestr zmian